Het ZENO Netwerk is een groeiend netwerk van onafhankelijke coaches. Onze missie is ontwikkelingsgericht te coachen. We werken vanuit een waarderend kritische houding, willen nieuwe wegen bewandelen en we willen kaf van koren scheiden.

Onze coaching is gericht op persoonlijke groei, op vitale organisaties en op een duurzame maatschappij. Van deelnemers vragen we om met kansen te experimenteren en soms het bekende los te laten.

Rombout van den Nieuwenhof
Rombout

Rombout van den Nieuwenhof is coach, trainer en begeleider van transformaties in organisaties.

Raïssa Verdult
expert_Raissa

Raïssa Verdult werkt op het snijpunt van individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Fer van den Boomen
expert_Fer-van-den-Boomen

Fer van den Boomen is zelfstandig gevestigde organisatiecoach en docent Organisatiecoaching bij de Haagse Hogeschool.

Rene Ravenhorst
Rene Ravenhorst

Rene Ravenhorst (1967) werkt vanuit zijn bureau Paideusis aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties met als inzet om de opgave, de missie, van personen en instellingen vanuit hun eigenheid en diepliggende waarden te realiseren. Als Arbeids- en Organisatiepsycholoog en (bijna) bestuurskundige brengt hij betrokken werkgedrag en strategie bijeen in ontwikkelprocessen.

Joep Dohmen
expert_Joep-Dohmen

Joep Dohmen, is schrijver, filosoof en emeritus hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit Voor Humanistiek.

Hij is medeoprichter van Filosofie Magazine en sinds 2015 lector Bildung en Levenskunst aan het Centrum voor Humanistisch Vormingsonderwijs en aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Als ethicus concentreert hij zich op bestaansethiek, morele educatie en de kunst van het ouder worden.

Brochure ‘Leiderschap en Filosofie’

André Wierdsma
expert_André-Wierdsma01

André Wierdsma (1949) is emeritus hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit.

André studeerde Bedrijfskunde aan Nyenrode en organisatie- en klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1978 werk hij als docent bij de Universiteit Nyenrode. Sinds 1999 is hij hier hoogleraar en bekleedt de leerstoel Organiseren en Co-creëren.

Brochure ‘Leiderschap en Filosofie’

Frans Rensen
expert_Frans-Rensen

Frans Rensen is begeleider van Agile transities met het accent op persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

Frans verbindt mensen binnen organisaties om tot de gestelde doelen te komen. Hij begeleidt transities door ‘Agile te denken en te doen’. Om Agility een succes te maken zal het verinnerlijkt moeten worden tot een intrinsieke waarde in de organisatie.Dit resulteert in de cultuuromslag, die nodig om de klantwaarde te maximaliseren. Hij helpt als tranisitiemanager organisaties en teams de volgende stap in Agilty te zetten. Agilty is altijd maatwerk, waarbij “good pratices” van (scaled) frameworks en trendsettende bedrijven/instellingen als referentie gelden.

Rik Rosseau
expert_Rik-Rosseau

Rik Rosseau faciliteert persoonlijke groei als essentieel onderdeel van organisatorische groei.

Rik Rosseau is Bsc en woont met zijn vrouw en twee dochters in het rustige Huise. Als assistent en shopmanager was zijn focus steeds: de klantervaring. In 2009 richt hij home-made op, waar hij mensen begeleidt in ‘thuiskomen’. Hij combineert coaching, gebaseerd op TA, met advies rond residentiëel vastgoed. Als trainer faciliteert hij persoonlijke groei als een essentieel onderdeel van organisatorische groei. Hier toont, gebruikt en onderwijst hij klassieke TA en Herbeslissingswerk. Hij is mede-oprichter van BIRD, het Business Institute for Redecision.

Ruud de Vries
expert_Ruud-de-Vries_01

Ruud de Vries (1966) is coach, adviseur en informatie-, programma- en interim-manager. Hij studeerde bedrijfskunde en bedrijfskundige informatica in Rotterdam en was ruim vijf jaar wethouder voor o.a. Onderwijs, Organisatie en Informatisering in de gemeente Vlaardingen. Hij is eigenaar van DEVIM Management en adviseert  (lokale) overheden en uitvoeringsorganisaties over innovatie en informatisering.

An Kramer
expert_An-Kramer

An Kramer is organisatiecoach en veranderexpert met een speciaal oog voor de kracht van informele netwerken. ‘Het kan wel, want het kan anders’ is haar motto.

Luc Verheijen
expert_Luc-Verheijen01

Luc Verheijen is partner bij Kessels & Smit, the learning company, associate bij Taos Institute, staflid bij CIGO-programma aan de Universiteit Hasselt en auteur.

Machiel Willemsen
expert_Machiel-Willemsen01

Machiel Willemsen is net als Noëlle gespecialiseerd in het professionaliseren van adviseurs, doet hier onderzoek naar en publiceert over dit onderwerp. Machiel en Noëlle hebben samen ruim 30 jaar ervaring als trainer en zo’n 2000 adviseurs begeleid in hun ontwikkeling.

Noëlle van der Hagen
expert_Noëlle-van-der-Hagen01

Noëlle van der Hagen is net als Machiel gespecialiseerd in het professionaliseren van adviseurs, doet hier onderzoek naar en publiceert over dit onderwerp. Noëlle en Machiel hebben samen ruim 30 jaar ervaring als trainer en zo’n 2000 adviseurs begeleid in hun ontwikkeling.

Richard Erskine
expert_Richard-Erskine

Richard Erskine is the well known founder of ‘Integrative Transactional Analysis’. At the core of his work are contact, attunement and presence in the working relationship to attain transformation and healing. Richard is an inspirational speaker, writer, researcher and a master therapist. The beauty of his work lies in the simplicity of his concepts and its thoroughness and transformative power. His approach is applicable to psychotherapy, coaching and counselling.

Jürg Thölke
Jürg Thölke

Jürg Thölke heeft gestudeerd en gewerkt in Zwitserland, Duitsland en Nederland. Naast zijn werkzaamheden als lector bij de HAN is hij werkzaam bij het Nijenrode Executive Management Development Center (EMDC). In deze functies werkt hij samen met een groot aantal bedrijven en publieke organisaties zo als scholen, ziekenhuizen en overheidsinstituten.
Jürg verbindt groei van professionals en managers (persoonlijk leiderschap) met het verder brengen van de strategische en vernieuwende doelen van organisaties (collectief leiderschap). Ontwikkelen doe je niet alleen!

Frits Wilmsen
expert_FritsWilmsen

Frits Wilmsen is partner bij FP&P en verzorgt leiderschap trainingen en organisatie ontwikkelingstrajecten. Verder is hij voorzitter van de stichting Impeccable leadership.

Maaike Taconis
Maaike Taconis

Maaike Taconis is coach & begeleider van Young Professionals. Zij studeerde Scheikunde (MSc) en Coaching (MA) in Oxford en werkte onder meer als manager bij een big four management consultancy, waar zij veel betrokken is geweest bij veranderprojecten in de zorg. Ze heeft oog voor ‘de menselijke kant van verandering’ en het belang van co-creatie in verandering. Hier ligt haar interesse en haar kracht.

Haar Masteropleiding Coaching in Oxford vormt de basis van haar manier van begeleiden. Zij baseert zich op een combinatie van theorieën, onder andere uit de psychologie, andragogie (hoe volwassenen leren) en het ontwikkelingsgericht coachen.