Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Het is dan  ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ZENO Organisatieontwikkeling. U dient zich ervan bewust te zijn dat ZENO Organisatieontwikkeling niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

ZENO Organisatieontwikkeling respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een coachprogramma, opleiding of workshop, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ZENO Organisatieontwikkeling of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Deelnemers van ZENO Netwerk zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde opleidingen of workshops (nodig voor inschrijving en facturatie), geboorteplaats, geboortedatum (nodig voor het diploma van onze opleiding). 

Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 10 jaar bewaard. Wij bieden alle cliënten, studenten en bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ZENO Organisatieontwikkeling. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens over cliënten en studenten op papier, worden na afsluiting van een programma, circa eenmaal per drie jaar vernietigd. Ten behoeve van de beveiliging van de interne netwerkgegevens wordt Firewall gebruikt (F-Secure). De WiFi-router heeft het hoogste niveau van beveiliging. Wij maken geen gebruik van Windows-cloud. Wanneer zich ondanks deze maatregelen toch problemen zouden voordoen geldt er een samenwerking met deskundig automatiseringsbedrijf, waarmee reeds 10 jaar wordt samengewerkt, die altijd inzage kan geven in hetgeen er gebeurd is inzake gegevensuitwisseling gedurende de afgelopen periode, mocht daarvan sprake zijn. Wanneer er sprake is van een datalek zal dat in overleg met dit automatiseringsbedrijf worden gemeld bij de daartoe aangewezen instantie.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening (zowel coaching, opleiding, verandertrajecten), worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, verloopt dit verzoek altijd via de coachcliënt of student, en worden de gegevens als er geen bezwaar is door cliënt zelf verstrekt.

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en andere communicatie

Onderaan iedere mailing van een nieuwsbrief (circa eenmaal per jaar) vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.