Voor 2019-2020 staan de volgende masterclasses geprogrammeerd:

(zie voor een overzicht op datum De Activiteitenladder in het menu)

Appreciative Inquiry

Werken met een positieve benadering – 30 jaar na het ontstaan van Appreciative Inquiry (AI) is deze theorie en methode voor het begeleiden van veranderprocessen over de hele wereld verspreid geraakt. Maar de uitgangspunten zijn nog steeds dezelfde als destijds:

Agile Plus

Diepere leerprocessen zijn nodig – In Masterclass Agile Plus onderzoeken we de menselijke en dynamische kant van Agile transities.
Agilty staat voor de flexibiliteit of lenigheid waarmee organisaties met veranderingen omspringen. Een effectieve Agile transitie bestaat uit een minimale structuur die maximaal autonomie mogelijk maakt…

Young Professionals: De Kunst van het Kiezen

Als jonge professional sta je vaak voor lastige keuzes. Je promotietraject gaat de laatste fase in. Je wilt je specialiseren als arts. Er komen verschillende leuke banen op je pad. Mogelijkheden te over. Maar kiezen voelt ook als verliezen. Hoe ga je daarmee om? Wat is wijsheid en hoe kom je tot een goede keuze?

Effectieve Colleges van B&W

Colleges van B&W staan onder druk. We leven in een snel veranderende maatschappij waarin overheden voor nieuwe en complexe veranderopgave worden gesteld. Colleges van B&W moeten innoveren en nieuwe praktijken ontwikkelen…

Ontwikkelen van Effectieve Zorgorganisaties

Organisaties in de zorg hebben te maken met een steeds complexere dynamiek. Maar goede zorg blijft eerst en vooral mensenwerk. 
De centrale vraag  ‘op welke manier leveren we verantwoorde en haalbare zorg’ vraagt echter om nieuwe inzichten en…

Helder contracteren vanuit je professionele rol

Afspraak is afspraak. Of niet? – Er zijn toch duidelijke afspraken gemaakt? Nou dan…​
In de dynamiek van alledag blijkt dit vaak niet voldoende te zijn. In deze bijeenkomst wordt aan de hand van korte theorie en eigen casuïstiek ingegaan op de vraag wat ervoor nodig is om de samenwerking goed te laten verlopen en…

Goed omgaan met ingewikkelde beslissingen

Ethiek koppelen aan de praktijk – Vaak staan we in de praktijk voor ingewikkelde beslissingen. Zulke beslissingen zijn ingewikkeld omdat er meerdere spelers, tegenstrijdige belangen en verschillende waarden in het geding zijn.

Generatief leiderschap

Het hier-en-nu doen – Hoe kun je als leider je impact vergroten? Leiding geven in lastige situaties en creatieve mogelijkheden genereren? Hoe werkt dat? Hoe creëren we een gewenste toekomst en wat is dan onze opgave naar teams, organisaties en naar onszelf?

Effectief Teamcoachen

Effectief Teamcoachen – Een effectief team weet wat haar taak is en herkent (tijdig) onderstromen die goed samenwerken in de weg staan. Veel onderstromen komen echter onbewust tot stand…

Leiderschap en Filosofie: over de kracht van moreel leiderschap

Het eigen leiderschap versterken – André Wierdsma en Joep Dohmen bundelen hun inzichten rond een aantal thema’s en vragen waar leiders mee geconfronteerd worden. “Hoe om te gaan met emoties?” “Hoe balanceer je het verlangen …

Aan de slag met Transactionele Analyse (101)

Praktische basisinzichten in transactionele analyse – Een medewerker die zich bazig gedraagt. Managers die altijd maar druk, druk, druk zijn. Ingewikkelde samenwerking binnen teams of tussen teams. Lastige communicatiepatronen die zich steeds weer herhalen…